GettyImages-1213963722
 

Kompletní služby pro projektovou dokumentaci.

Abyste se mohli naplno soustředit na to, co umíte nejlépe, zařídíme ostatní za Vás.

Příprava záměru pro projekt

Vámi předložený záměr prostudujeme, zajistíme podklady a stanovíme ideální postup.

Zpracování projektové dokumentace

Zpracujeme kompletní nebo dílčí projektovou dokumentaci s patřičnou detailností.

Vyřízení žádostí na úřadech

Vyřídíme žádosti na potřebných úřadech. Probereme realizaci stavebního záměru.

1_final.png

Našimi klienty jsou developeři, architekti i projektanti.

Kompletní projektová dokumentace

 
Stavební část

Vytvoříme stavební část projektu a zkoordinujeme veškeré části mezi sebou.

Statika

Posoudíme vhodnost návrhu z hlediska statiky a doporučíme vhodná opatření.

Požární řešení

Zpracujeme požární řešení a navrhneme případná opatření.

Voda a kanalizace

Zpracujeme řešení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace.

Vytápění a větrání

Navrhneme systém vytápění a větrání ve Vašem projektu.

Elektroinstalace

Navrhneme světelné a silové okruhy spolu s ochranou proti blesku.

1_final.png

Zpracujeme pro Vás celý projekt nebo pouze jeho část.

Slaboproud

Vyprojektujeme kompletní řešení slaboproudých instalací dle požadavků.

Energetické hodnocení

Posoudíme energetickou náročnost objektu a zpracujeme PENB.

Průzkumy

Zajistíme veškeré potřebné průzkumy pro Váš projekt.

Rozpočet

Zpracujeme orientační propočty nebo finální rozpočty projektu. 

O průběhu prací vždy klienta informujeme a dáváme mu na výběr.

 

Inženýrská činnost

Předprojektová příprava

Zjistíme situaci ohledně vedení sítí, územního a regulačního plánu, ochranných pásem a majetkových poměrů.

Vyjádření a stanoviska

Projednáme projekt u dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury.

Zastupování při řízeních

Zastoupíme klienta při průběhu územního a stavebního řízení.